“EUROPE2050”

2017.g. 23.novembrī Daugavpils Poļu kultūras centrā notika forums jauniešiem “EUROPE2050”, kas vienoja krievus, poļus, baltkrievus, ukraiņus, ebrejus, latviešus un latgaļus sarunās par Eiropu šodien un rīt.

EUROPE2050

Vairāk kā 30 jaunieši diskutēja par pārmaiņām un izaicinājumiem, plāniem un mērķiem. Protams, gaidot no nākotnes tikai labākas pārmaiņas politikā, sabiedrībā un ikdienā, domājot neaizmirstam par to ko esam paši gatavi mainīt. Forumā moderatori, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 11.klases skolēni, bija izvirzījuši vairāku problēmjāutājumus: “Kultūras, reliģijas, mentalitātes apvienošanas priekšrocības un trūkumi”, “Nākotnes Eiropa, kurā nav politisko robežu, bet ir tikai kultūras daudzveidība”, “Tolerance ir prasme pielāgoties vai vājums globalizācijas apstākļos?”.

“EUROPE2050”

Vienotās Eiropas izjūta mūs pavada ikdienā, ir svarīgi atgādināt to citiem, rīkot pasākumus un svinēt nozīmīgus notikumus. Forumā laikā, bieži minējot toleranto sabiedrību sapratam, kā Daugavpils ir labākais piemērs. Pilsēta, kur dzīvo 79 kultūras minoritāšu pārstāvji, Baznīcu Kalns ar četru konfesiju dievnamiem(mūsu skola atrodas pa vidu tiem!), kultūru un tautību daudzveidība ir mūsu bagatība un vērtība. ES moto ir "vienoti dažādībā" un mēs gribējām dalīties savās šī brīža izjūtās, parādīt vienaudžiem cik daudz jaunu iespēju sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā.
Šis forums bija likumsakarīgs turpinājums Tolerences dienas atzīmēšanai J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā š.g.16.novembrī. Pēc UNESCO iniciatīvas 16. novembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai sabiedrībā rosinātu apziņu par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā. Šajā dienā jaunieši bija izveidojuši diskusijas rosinošu prezentāciju, kas bija skatām skolas gaitenī uz lielā ekrāna, bija iespēja nofotografēties “tolerances” rāmī. Skolā šajā dienā viesojās Erasmus+ projekta viesi no 3 valstīm: Turcijas,Portugāles, Itālijas, arī viņi tika iesaistīti dažādos pasākumos. Esam sagatavojuši video stāstu par pasākumiem, kas paliks skolas vēsturē un būs demonstrējams gan skolas daudzajiem viesiem, gan jaunākajiem skolēniem.

“EUROPE2050” 1


Šie pasākumi tika organizēti arī Eiropas parlamenta biroja rīkotā konkursa “Euroscola” ietvaros, un klātesošie varēja uzzināt par vidusskolēnu iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu.
Paldies visiem dalībniekiem par aktīvo un vērtīgo diskusiju: Daugavpils Poļu kultūras centram-par neformālo vidi un telpām, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai par atbalstu un jauniešu organizacijai "make BORŠČ not war" par palīdzību, Daugavpils Baltkrievu kultūras biedrībai par koncertu, 10. un 12.klases skolēniem par radošo pārsteigumu


Комментарии ()

    Новости Даугавпилса

    гороскоп
    консультации юриста в Даугавпилсе
    Как долго проработает сегодняшняя коалиция в Даугавпилсской Думе