Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina uz informatīvo pasākumu: “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina uz informatīvo pasākumu: “Darba devēju un personu ar invaliditāti sadarbības perspektīva”

siva

 

 

 

 

2017.gada 19.oktobrī plkst. 10.30

Daugavpils, Park Hotel Latgola, Ģimnāzijas iela 46, Konferenču zāle 3.stāvā

Uz pasākumu aicināti darba devēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji un citi interesenti, lai kopīgās diskusijās pārrunātu: labās prakses piemērus un risinājumus personu ar invaliditāti veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū un atbalsta sniegšanu darba devējiem.

Lūdzam informēt par dalību pasākumā, deleģēto pārstāvi, pārstāvēto iestādi / uzņēmumu, rakstot uz e- pastu: sivaprojekts@siva.gov.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

 

DARBA KĀRTĪBA

Laiks

Tēma

Lektors

10.30 – 11.00

Reģistrācija

 

11.00 – 11.05

Uzruna pasākuma dalībniekiem

Eiropas Sociālā fonda projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vadītāja Andra Dietlava

11.05 – 11.20

“Profesionālās rehabilitācijas iespējas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā”

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītājas vietniece

Katrīna Sevruka

11.20 – 11.40

“Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātes un nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti”

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja vietniece Inna Bočarova

11.40 – 11.55

“Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”

Eiropas Sociālā fonda projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vadītāja Andra Dietlava

11.55 – 12.10

“Latgales uzņēmējdarbības centrs – atbalsts uzņēmējiem”

Latgales uzņēmējdarbības centra uzņēmējdarbības konsultants Daugavpilī Andris Kucins

12.10 – 12.25

“Profesionālās izglītības iespējas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā un sadarbība ar darba devējiem”

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītāja Valda Puiše

12.25 – 12.40

“Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personu ar invaliditāti integrācijas sabiedrībā un nodarbinātībā veicināšanai”

Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Nonna Jakubovska

12.40 - 13.00

Kafijas pauze

 

13.00 – 13.20

“Daugavpils Universitātes vides pieejamības risinājumi”

 

Daugavpils Universitātes direktors Pēteris Kokins

13.20 - 13.45

“Stereotipu laušana veiksmīgai nodarbinātības integrācijai. Labas prakses pasaules piemēri”

Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vēstniece Daugavpilī  Oļesja Saboļevska

13.45 – 14.05

Labās prakses piemēri – uzņēmēju pieredze

SIA Antaris vadītāja Rita Pudāne un citi uzņēmēji

14.05 – 14.25

Labās prakses piemēri nevalstiskajās organizācijās

“Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” vadītāja Vanda Mihailova, Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība „Ilgas” vadītāja Anna Stankeviča, “Daugavpils neredzīgo biedrība” vadītājs Jurijs Vasiļjevs

14.25 – 15.00

Pieredzes apmaiņas pieturas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Daugavpils Universitāte, Nodarbinātības valsts aģentūra, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas,  darba ņēmēji,  studenti u.c.


Комментарии ()

    Новости Даугавпилса


    alteral-ng-bokx1-20-18.png
    гороскоп
    консультации юриста в Даугавпилсе
    Как долго проработает сегодняшняя коалиция в Даугавпилсской Думе