Revidenta pakalpojumus

Revidenta pakalpojumus

Ad ID: 34606

Цена: no 500 €

18 / 02 / 2018
Рига
Vasīlijs

Контакты

Показать номер 67338050, 29393458 Отправить письмо

Описание

Viens no piedāvājamajiem pakalpojumiem ir gada pārskata revīzija. Mēs piedāvājam: • finanšu pārskatu revīziju veikšana uzņēmumos; • ES un LR līdzfinansēto projektu revīzija; • papildus revīzija uzņēmumos, kuriem nav nepieciešams zvērināta revidenta atzinums; • iekšējo revīziju pakalpojumi; • reorganizācijas lēmumu apstiprināšana; • piedalīšanās inventarizācijās, izsolēs; • citi ar zvērināta revidenta darbu saistītie pakalpojumi. Likumā “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” iekļauti gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzijas (pārbaudes) veikšanas noteikumi, kas nosaka sabiedrības, kuru finanšu pārskatus un konsolidētos gada pārskatus pakļauj obligātajai revīzijai, kā arī sabiedrības, kuru gada pārskatus pakļauj ierobežotajai pārbaudei. Obligātajai zvērināta revidenta revīzijai pakļauj: 1) vidējas un lielas sabiedrības gada pārskatu; 2) tādas sabiedrības gada pārskatu, kuras pārvedami vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū; 3) koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu; 4) tādas mazas sabiedrības gada pārskatu, kura: pārsniedz divus no šādiem kritērijiem: bilances kopsumma – 800 000 euro, neto apgrozījums – 1 600 000 euro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50; ir koncerna mātes sabiedrība; ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meitas sabiedrība vai publiskā privātā kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē; ir atzinusi, norādījusi finanšu pārskata posteņus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Ierobežotajai pārbaudei pakļauj tādas mazas sabiedrības gada pārskatu, kura nav mikrosabiedrība, kuras gada pārskats nav pakļaujams obligātajai zvērināta revidenta revīzijai un kuras rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divus no šādiem kritērijiem: bilances kopsumma – 400 000 euro; neto apgrozījums – 800 000 euro; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 25. Gada pārskata ierobežotā pārbaude ir ierobežotas pārliecības pārbaude, ko veic attiecībā uz finanšu pārskatā norādītajiem datiem un iekļauto informāciju, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstību. Audita pakalpojumi. Mēs piedavājam arī vairāku veidu auditus uzņēmumos: Grāmatvedības audits. Grāmatvedības uzskaites un organizācijas audits; to kvalitāte, precizitāte, atbilstība Latvijas un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Finanšu audits. Uzņēmuma finanšu atskaišu (ieskaitot gada pārskatu) audits; to atbilstība reālajam stāvoklim, aprēķinu pārbaude; uzņēmuma finansiālā stāvokļa pārbaude un analīze; debitoru un kreditoru saistību izvērtēšana. Nodokļu audits. Nodokļu aprēķināšanas, uzskaites, maksāšanas budžetā audits; nodokļu piemērošanas pamatojums, LR likumdošanas ievērošana. Materiālo vērtību audits. Materiālo vērtību inventarizācijas neatkarīga novērošana un apstiprināšana.